CRMzone

CVR - Setup and use guide - step by step

How to – in English

INSTALL the connector

 1. Before Install – prepare
  • The connector will add new fields in Lead and Account modules ‌
   • New fields: CVR number + Account Registered Capital + Registered Employees
   • If CRM account already hase same fields in Lead and Account module, the fields labels will be added with “1” after the name. (This can not be changed after the install)
  • Before installation user has to ensure these fields (Label names) is not already used in Lead and Account modules
   • If they are; please re-name fields before making installation. This will secure user to know the difference and maybe merge data to the new connector field after installation.
 2. Install the connector
  • Log in to Zoho CRM as Super Admin
  • Click the link “Install now” in the email received
  • Decide setup permission and finish installation

 

USE the connector

 1. Create Lead or Account
  • Go to Leads or Account module and “Create new”
  • Click button “Search CVR” to open the search
  • Enter Company name or CVR number to search
  • Click Create and then open the new Lead/Account
 2. Update Lead or Account
  • Go to a Lead or an Account “edit”
  • Click on CVR Search Update
  • Validate result and choose to update or cancel

Hent CVR eller Virk.dk informationer til dit Zoho CRM

CRMzone tilbyder denne integration gratis til alle vores kunder.
Installationen tager kun få minutter og så er du igang. 

Hvordan – på dansk

HVORDAN – installation

 1. Forbered før installation
  • Integrationen vil oprette nye felter i 2 moduler, Lead/Kundeemne og Account/Konti
   • ‌Nye felter: CVR number + Account Registered Capital + Registered Employees
   • Hvis der allerede er felter med samme navn/fields label i Lead/Kundeemne og Account/Konti modulerne, vil der blive tilføjet er tal efter felt navnet: “1”. (Dette kan ikke ændres efterfølgende)
  • Bruger skal før installation sikre, at der ikke er felter med samme navn i forvejen.
   • Hvis der er; Det bedste er at omdøbe felt navne på de eksisterende felter inden installation. Dette vil sikre, at der ikke er forvirring mellem de 2 felter. Bruger kan evt. efter installation beslutte kun at bruge det nye felt og flytte evt. eksisterende data over i dette felt.
 2. Installer integrationen
  • Login til Zoho CRM som Super Admin
  • Klik på linket “Install now” i email
  • Gennemgå setup og afslut installationen

 

HVORDAN – bruges funktionen

 1. Opret Kundeemne og Konto
  • Gå til Kundeemne eller Konto modulet og klik på “Opret ny”
  • Klik på knappen “Search CVR” for at åbne søgemulighed
  • Skriv firmanavn eller CVR nummer for at søge
  • Klik på “Create” og åben det nye Kundeemner eller Konto
 2. Opdater Kundeemne eller konto
  • Gå til Kundeemne eller Konto modulet og klik på “Rediger”
  • Klik på “CVR Search Update”
 3. Valider resultet og vælg for at opdatere