Nærværende Aftalevilkår tiltrædes ved indgåelse af aftale, ved anvendelse af Zoho Applikation/er og/eller ydelser leveret af CRMzone, eller på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Zoho Corp., CRMzone CVR. 38568205 og kunden. Hvis kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af Kunden.

Zoho:
For brugen af Applikationer fra Zoho, henvises der til Zoho Licens Terms https://www.Zoho.com/terms og sikkerhed https://www.zoho.com/security.html. Som Zoho partner formidler CRMzone en faktureringsservice, Hvor Zoho fakturerer
gennem CRMzone, dog er alle aftale forhold og betingelser ifølge Zoho Licens Terms. Ved manglende betaling, ophører CRMzones faktureringsservice, og Kunden er forpligtet til at afregne direkte med Zoho, såfremt Kunden fortsat ønsker at gøre brug af Zoho Applikation/er.

CRMzone:
CRMzone er en konsulentvirksomhed, med speciale i Zoho produkter og med fokus på implementering, tilpasning, rådgivning, uddannelse og facilitering ved procesoptimering. – på baggrund af informationer/input fra Kunden.

Ved adgang givet til Kundens data eller Zoho Applikationer, er det Kundens ansvar at oplysninger til login håndteres ud fra Kundens egen sikkerhed. CRMzone er ikke ansvarlig for opbevaring og håndtering af login og adgang til Kundens data eller Zoho Applikationers adgang.

CRMzone fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Aftalevilkår, services eller af Zoho Applikationer, uanset om dette opstår i forbindelse med brugen af Zoho Applikationer eller Ydelser leveret af CRMzone, eller efter brugen af Zoho Applikationer eller efter leveret ydelser af CRMzone, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af
data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

CRMzone er berettiget til at ændre Aftalevilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Aftalevilkår vil være tilgængelig på CRMzones hjemmeside. CRMzone tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden.

Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Aftalevilkår.